Aplikację w postaci CV należy przesłać do końca dnia 19 listopada 2018 r. na adres lse@bfg.pl.

Informacja o zakwalifikowaniu będzie przesłana wybranym osobom do dnia 23 listopada 2018 r.

2 aplikacje zgłoszone jako ostatnie nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym, więc nie warto czekać do ostatniej chwili.

Prosimy o zamieszczenie w dokumencie aplikacyjnym klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na uczestnika Listopadowej Szkoły Ekonomicznej BFG 2018 oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Ponadto prosimy o zapoznanie się z Informacją w sprawie ochrony danych osobowych dla aplikujących.