Listopadowa Szkoła Ekonomiczna BFG będzie obywała się w godzinach od 10.00 do 16.00 w czwartek i piątek 29 i 30 listopada 2018 r.

Czwartek 29 listopada 2018
9:00 – 9:10 Wprowadzenie: Zdzisław Sokal
9:10 – 10:00 BFG jako instytucja wsparcia stabilności finansowej

Zdzisław Sokal – prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, członek Komisji Nadzoru Finansowego

10:00 – 10:10 Przerwa
10:10 – 11:00 Przymusowa restrukturyzacja

Krzysztof Broda – zastępca prezesa BFG

11:00 – 11:10 Przerwa
11:10 – 11:50 Operacje skarbowe – zarządzanie płynnością i polityka inwestycyjna BFG

Robert Maciejewski – dyrektor Departamentu Skarbu BFG

11:50 – 12:45 Lunch
12:45 – 13:15 Gwarantowanie depozytów

Tomasz Obal – członek zarządu BFG

13:15 – 13:25 Przerwa
13:25 – 14:05 Rozliczenie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Wojciech Więcław – dyrektor Departamentu Rachunkowości BFG

14:05 – 14:15 Przerwa
14:15 – 14:55 Bezpieczeństwo IT dla każdego

Mateusz Marzec – dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa BFG

Piątek 30 listopada 2018
10.00 – 10:50 Zmiany w strategiach sprzedażowych banków detalicznych jako czynnik optymalizacji ryzyka

Paweł Kozłowski – doradca prezesa BFG

10:50 – 11:00 Przerwa
11:00 – 11:40 Jak przygotowujemy indywidualne plany przymusowej restrukturyzacji?

Paweł Małolepszy – wicedyrektor Departamentu Planowania Przymusowej Restrukturyzacji BFG

11:40 – 11:50 Przerwa
11:50 – 12:20 Podejście BFG do analizy banków

Kinga Jamrozik-Kierc – kierownik w Departamencie Analiz i Wczesnego Ostrzegania BFG

12:20 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:50 Pozycja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym wobec instytucji finansowej

Barbara Teisseyre – dyrektor Departamentu Monitorowania Wsparcia i Dochodzenia Roszczeń BFG

13:50 – 14:00 Przerwa
14:00 – 14:40 Upadłość banku spółdzielczego – studium przypadku

Małgorzata Korsakowska-Słowik – doradca prezesa BFG

14:40 – 14:50 Przerwa
14:50 – 15:20 Moja droga od stażysty do merytorycznego pracownika BFG

Michał Wojna – specjalista w Departamencie Planowania Przymusowej Restrukturyzacji BFG

15:20 – 15:30 Przerwa
15:30 – 16:00 Zakończenie